Project information
Chybějící souvislosti: evoluce genomu v tribu Camelineae (brukvovité)

Investor logo
Project Identification
GA17-13029S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Tribus Camelineae (CAMEL; 32 druhů, 8 rodů), obsahující modelový rod Arabidopsis, je z vědeckého hlediska nejdůležitější skupinou brukvovitých (Brassicaceae). Vedle několika modelových druhů, tento tribus také zahrnuje významné plevelné druhy a sekvenovaný genom lničky seté (Camelina sativa; aktraktivní zdroj biopaliv). Navzdory své potenciální důležitosti, genomy několika druhů tribu CAMEL zůstávají neprozkoumány nebo jsou zcela neznámé. O vzniku a evoluci těchto přehlížených genomů existuje překvapivě málo informací. Cílem našeho projektu je charakterizovat chybějící souvislosti mezi dobře známými i neznámými CAMEL genomy prostřednictvím rekonstrukce evoluce genomu v tribu CAMEL i blízce příbuzných tribech. S použitím srovnávacích cytogenomických a fylogenetických přístupů plánujeme (re)konstruovat srovnávací cytogenomické mapy a ancestrální genomy, identifikovat mechanismy genomových přestaveb, a rekonstruovat fylogenetickou strukturu a postavení tribu CAMEL. Naše výsledky by měly inciovat trnaslační výzkum, etablování nových modelových druhů a celogenomové sekvenační projekty.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info