Project information

Akademické moduly pro studenty doktorských programů v kurzu English Autonomously (MODOEA)

Project Identification
MUNI/FR/1522/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Language Centre

Projekt je zaměřen na tvorbu nových modulů kurzu English Autonomously (EA), které budou reagovat na zvyšující se nároky na cizojazyčné kompetence doktorských studentů. Kurz je založen na individualizovaném studijním plánu, vychází ze sebehodnocení a reflektuje konkrétní potřeby účastníků. Nové moduly vytvořené ve spolupráci s rodilými mluvčími, zahraničními partnery a odborníky z praxe budou rozvíjet produktivní i receptivní dovednosti klíčové pro výzkumnou a publikační činnost.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info