Informace o projektu

Informace o projektu
Akademické moduly pro studenty doktorských programů v kurzu English Autonomously (MODOEA)

Kód projektu
MUNI/FR/1522/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání

Projekt je zaměřen na tvorbu nových modulů kurzu English Autonomously (EA), které budou reagovat na zvyšující se nároky na cizojazyčné kompetence doktorských studentů. Kurz je založen na individualizovaném studijním plánu, vychází ze sebehodnocení a reflektuje konkrétní potřeby účastníků. Nové moduly vytvořené ve spolupráci s rodilými mluvčími, zahraničními partnery a odborníky z praxe budou rozvíjet produktivní i receptivní dovednosti klíčové pro výzkumnou a publikační činnost.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info