Project information
Byzantský epos Digenis Akritis v českém překladu (Digenis)

Project Identification
MUNI/21/KUL/2017
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Výstupem předkládaného projektu bude nový překlad byzantského eposu Digenis Akritis, který vyjde v edici Byzantská knihovna nakladatelství Pavel Mervart. Překlad bude pořízen z verze G, bude opatřen úvodem a komentářem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info