Project information
Zavedení praktické výuky ergonomie se zaměřením na fyzickou a kognitivní diagnostiku (Zavedení výuky ergonomie)

Project Identification
MUNI/FR/1516/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt představuje koncepční pokračování stávajícího projektu, které má za úkol vytvořit nový předmět Ergonomie cvičení. V předmětu se studenti budou cvičit ve vybraných, antropometricky a kognitivně orientovaných ergonomických metodách. Předmět bude výběrový/volitelný, s perspektivou zahrnutí do budoucí akreditace jako předmět povinný.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info