Project information
Inovace vybraných předmětů KSH a CUS vyučovaných v anglickém jazyce

Project Identification
MUNI/FR/1517/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Inovace se týká předmětů Nontraditional games a Table tennis. V předmětu Nontraditional games se nám jedná o rozšíření nabídky o sporty se zřetelnou vazbou na české sportovní prostředí (florbal, nohejbal), které mají velkou tradici a vysokou úroveň, případně i o další sportovní hry. V předmětech Table Tennis studentům chybí e-learningová prezentace v anglickém jazyce a možnost realizace turnaje. Velkou výhodou je propojenost s předmětem CUS, tedy možnost využití velkým množstvím studentů MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info