Project information
Inovace pregraduální výuky oboru otorinolaryngologie se zavedením prvků e-learningu

Project Identification
MUNI/FR/1583/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem navrhovaných změn je zatraktivnění a zvýšení úrovně teoretické a praktické pregraduální výuky. Tradiční forma výuky s využitím starších forem prezentací a výukových materiálů neumožňuje zvládnutí a pochopení dynamicky rozvíjejících se diagnostických a terapeutických postupů v otorinolaryngologii a pochopení nových trendů a principů základních chirurgických postupů zejména v onkochirurgii, kofochirurgii a endoskopické rhinochirurgii.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info