Project information

Výzkum participace na lokální opozici - případ těžby hnědého uhlí v Honím Jiřetíně

Project Identification
GJ17-08554Y
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je zmapovat a vysvětlit individuální participaci na lokální opozici vůči prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí v Horním Jiřetíně. Projekt je teoreticky a metodologicky ukotven prostřednictvím aparátu výzkumu sociálních hnutí a analýzy sociálních sítí. V návaznosti na debatu mezi racionalistickými (NIMBY) a post-racionalistickými vysvětleními rozlišujeme mezi individuálními (jako věk, vzdělání, příjem), strukturálními (sociální sítě) a diskursivními faktory (dominantní rámování). Cílem výzkumu je ukázat, které faktory přispívají k participaci na lokální opozici a jaký je jejich vzájemný vztah. Specificky nás zajímá: (1) vliv racionálních kalkulací užitku („NIMBY otázka“) na participaci; a rovněž (2) vliv diskurzivních a strukturálních faktorů, obzvláště sociálních sítí, na participaci. Publikační výstupy projektu budou zahrnovat: 3 Jimp články, 2 Jsc články a shrnující recenzovaný e-book.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info