Project information

Project information
Developing an open online course in European Social Pedagogy (Developing online course social pedagogy)

Investor logo
Project Identification
2016-1-UK01-KA202-024559
Project Period
7/2016 - 6/2019
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Lancaster University
Universidad Autónoma de Barcelona
Ghent University
Koc University
UCC Nordajaelland
Oslo and Akershus University College
ThemPra Social Pedagogy
Child and Youth Services composite
FH Campus Wien

Projekt je zaměřen na vytvoření online kurzů pro sociální pedagogy. Do projektu budou zapojeni partneři 10 evropských zemí. Každý partner připraví dva otevřené online kurzy, v nichž představí vývoj sociální pedagogiky v dané zemi a dále své typické pojetí (zaměření ) oboru sociální pedagogika včetně jeho aplikace v praxi .

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info