Project information
Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí

Investor logo
Project Identification
GA17-22474S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Každý uživatel nakládající s digitálním obsahem se v digitálním síťovém prostředí spoléhá na výjimky a omezení (V&O). Zatímco výlučná práva již byla upravena a harmonizována na úrovni EU, V&O nikoli - vzniká zde proto řada dosud neřešených právních otázek. Hlavním cílem projektu je vytvořit teoreticko-metodologický rámec pro vyváženou aplikaci V&O v digitálním síťovém prostředí dle českého práva tak, aby byla adekvátně respektována práva a zájmy všech zainteresovaných stran. K dosažení tohoto cíle projektový tým ve vztahu k V&O: 1) vypracuje základní teleologii; 2) identifikuje mezinárodní, evropské a národní regulatorní cíle a bude kriticky diskutovat jejich platnost ve změněném prostředí; 3) analyzuje český autorský zákon (včetně současného legislativního vývoje), judikaturu a doktrínu; 4) identifikuje praktické právní problémy ve vybraných oblastech (osobní užití, výzkum/výuka, konzervace/dálkový přístup a implementace Marakéšské úmluvy), nabídne praktická řešení a návrhy pro lepší úpravu.

Publications

Total number of publications: 28


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info