Project information

Project information
Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu (Extralegal)

Investor logo
Project Identification
GA17-10100S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies

Předmětem projektu je výzkum mimoprávních vlivů na rozhodování Ústavního soudu. Projekt vychází z teze, že rozhodování soudů - a tedy i soudu Ústavního - je právem determinováno jen částečně a že na ně má vliv i celá řada mimoprávních faktorů. Navrhovaný projekt se pak zaměřuje zejména na výzkum tří z nich, a to ideologie soudce, politických vlivů a veřejného mínění. Výzkum těchto vlivů bude prováděn prostřednictvím kombinace právních a sociálněvědních (kvalitativních i kvantitativních) metod.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info