Project information
Zavedení metodiky Prince2 do výuky projektového řízení (Prince2)

Project Identification
MUNI/FR/0940/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt reaguje na vzrůstající potřebu kvalitního projektového managementu v praxi, a to téměř ve všech oborech. Výstupem projektu bude školení a certifikace vyučujících dle v současnosti nejžádanější metodiky projektového řízení Prince2, zařazení této metodiky do výuky na ESF MU nejen formou reálných příkladů a praktických cvičení. Cílem projektu je zvýšit a zkvalitnit znalosti studentů, jejich připravenost pro praxi a díky tomu významně zvýšit konkurenceschopnost absolventů na trhu práce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info