Project information
Behaviorální, znalostní a ekonomické aspekty oceňování a obchodování finančních a jiných aktiv (BZEAO)

Project Identification
MUNI/A/0823/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je definovat a vyhodnotit investiční strategie pro tvorbu portfolií pomocí behaviorálních a znalostních aspektů (aspektů úrovně finanční gramotnosti) a vytvořit tak evaluační systém, který umožní analýzu vybraných strategií a volbu či tvorbu vhodných oceňovacích modelů a postupů pro správné ocenění různých forem finančních i jiných (zejm. nehmotných) aktiv, a to jak pro účely obchodování s nimi, tak i pro účely jejich vykazování v bilancích finančních a dalších komerčních subjektů. Dílčím úkolem projektu pak je identifikovat a analyzovat klíčové faktory determinující úroveň finanční gramotnosti jednotlivých skupin potenciálních investorů a obchodníků s investičními nástroji a determinující behaviorální aspekty jejich rozhodování. Pro realizaci projektu se předpokládá využití dat z Terminálů Bloomberg, realizace několika ekonomických experimentů a spolupráce s MF ČR a ČNB.

Publications

Total number of publications: 29


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info