Project information
Efektivnost veřejných politik a techniky jejího hodnocení

Project Identification
MUNI/A/1074/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Efektivnost jako obecná kategorie je spojována především s produktivitou. Z pohledu hodnocení efektivnosti veřejných politik je nutné vnímat rozdíl mezi vnitřními a vnějšími faktory efektivnosti a hledat vhodná kritéria a techniky pro jejich měření. Výzkumný projekt je zaměřen právě na tyto způsoby a techniky včetně technik vhodných pro hodnocení efektivnosti. V současné době existuje široké spektrum používaných teoretických metod a technik hodnocení efektivnosti. Tyto metody lze rozdělit na dvě velké skupiny podle charakteru hodnocení a to na metody kvalitativního a metody kvantitativního hodnocení. Projekt je zaměřen primárně na metody kvantitativního hodnocení (jednokriteriální i vícekriteriální) ve vztahu k ekonomické teorii i jejich využití v empirických analýzách politik veřejného sektoru (školství, zdravotnictví, životní prostředí, doprava aj.). Na projektu se podílejí akademičtí pracovníci a studenti ze dvou pracovišť ESF MU: Katedry veřejné ekonomie a Katedry matematiky.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info