Project information
Metodologické otázky teatrologického výzkumu (MEDDIV)

Project Identification
MUNI/A/1049/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřen na mapování současných metodologických postupů světové teatrologie, resp. divadelních studií, jejich uvedení do českého kontextu, kritické zhodnocení a prověření v konkrétním výzkumu, zejména na úrovni doktorského studia. Projekt je úzce provázán s výzkumnými projekty pracoviště, kterým by měl vytvořit širší rámec a prohloubit propojení výzkumu a doktorského studia.

Publications

Total number of publications: 64


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info