Project information

Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VI

Project Identification
MUNI/A/0871/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt navazuje na dlouhodobý výzkum ÚAM FF MU zaměřený na sociální struktury pravěku až raného novověku v nejširších souvislostech kulturních, prostorových a časových, a to jak prostřednictvím vlastního terénního výzkumu, tak zejména jeho teoretickým vyhodnocením za použití nejnovějších dokumentačních technik a informačních technologií, jež jsou nejen využívány na současné špičkové úrovni, ale taktéž speciálně vyvíjeny pro účely archeologického terénního výzkumu a jeho zpracování. Projekt se opírá o tři dlouhodobé systematické výzkumy klíčových lokalit (Tešetice-Kyjovice, Pohansko u Břelcavi, Rokštejn u Jihlavy), k nimž se připojují výzkumné aktivity v zahraničí, v oblasti Francie (Bibracte), Itálie (Pompeje) a Kréty (Priniatikos Pyrgos, Oxa). Vzhledem k politické situaci v Sýrii bude místo terénního výzkumu lokality Tell Arbid Abyad připravován partnerský archeologický projekt v Jordánsku (Ba´ja) a archeologický projekt v Ománu. Paralelně pak bude připravována souborná publikace výsledků zpracování nálezů z prestižních výzkumů Yaleovy univerzity. Do všech výzkumných aktivit jsou zapojeni studenti ÚAM, na zkoumaných lokalitách v ČR probíhá letní prázdninová praxe. V oblasti muzeologického výzkumu se projekt soustředí na analýzu vývoje muzeologického myšlení a jeho odraz v muzejní prezentaci.

Publications

Total number of publications: 109


Previous 1 2 3 4 5 6 7 11 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info