Project information

Project information
Internacionalizace výzkumu v religionistice (INTERVYR)

Projekt INTERVYR je volným pokračováním projektu specifického výzkumu TEMEVYR, který byl řešen v průběhu roku 2016. Podobně jako projekt TEMEVYR se bude projekt INTERVYR soustředit na kritickou reflexi epistemologických a metodologických problémů v současné religionistice se zvláštním důrazem na možnosti interdisciplinární spolupráce. Zaměří se zejména na zhodnocení mezí a možností vybraných metodologických přístupů, které jsou dnes v evropském a světovém kontextu diskutovány – sociologicko-antropologického, kognitivního, historicko-analytického a nově též experimentálně psychologického a jejich aplikace na konkrétní výzkumné cíle zpracovávané v diplomových a disertačních pracích studentů zapojených do projektu. Inovativní částí bude vyhodnocení možností, které pro sociální a humanitní vědy poskytuje výpočetní modelování a teorie sítí. Součástí projektu bude i přímá podpora vydávání studentského religionistického časopisu SACRA, který je jediným časopisem svého druhu v České republice.

Publications

Total number of publications: 55


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info