Project information
IV. doktorandské sympozium divadelních studií (DIVsympozium)

Project Identification
MUNI/B/1152/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Sympozium je koncipováno jako mezioborové a je určeno postgraduálním studentům, kteří se ve svých výzkumech zabývají dramatem a divadlem. Účastní se ho také pedagogové, aby byla zajištěna různorodá diskuse nad prezentovanými tématy. Cílem symposia je zmapovat alespoň částečně současné tendence v bádání o divadle mladých vědců a iniciovat mezioborovou diskusi.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info