Project information

Rozvoj akademického prostředí

Project Identification
ROZV/03/2017
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Projekt se zaměří na další rozvoj akademického prostředí na Masarykově univerzitě v oblasti personální politiky akademických pracovníků se zaměřením na rozvoj jejich kompetencí a kvalifikační růst.