Project information
Podpora rozšíření užívání cizích jazyků na MU

Project Identification
ROZV/06/2017
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Language Centre

Účelem projektu je rozšířit podporu jazykového vzdělávání pro studenty MU a uchazeče o studium na MU takovým způsobem, aby byla podpořena internacionalizace, zatraktivněna a zefektivněna výuka cizích jazyků i jejich hodnocení v rámci jazykových kurzů a posílen individuální proaktivní přístup studentů k práci s cizím jazykem v rámci studia na MU ve všech jeho stupních a fázích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info