Project information
Centrum sociálních inovací ve veřejných knihovnických a informačních službách (CIDES)

Investor logo
Project Identification
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006474
Project Period
6/2017 - 6/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Labour and Social Affairs of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
City Library Trinec

Projekt podporuje rozvoj sociálně inovativních projektů v knihovnách a institucích poskytujících veřejné informační služby v ČR. Cílem je podpořit zejména veřejné knihovny ve snaze nabídnout sociálně prospěšné služby v rámci obsluhované komunity. Vzniká inkubátor projektů soc. inovací a akcelerační program, dále vzniká mezioborová platforma pro podporu sociálních inovací v inf. službách. Projekt počítá se zapojením expertů ze zahraničí i z ČR a klade velký důraz na měření dopadu a udržitelnost.

Publications

Total number of publications: 40


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info