Project information

Project information
Tvorba a modernizace doktorských studijních programů ve vědách o umění

Investor logo
Project Identification
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002692
Project Period
9/2017 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt zahrnuje modernizaci dvou oborů/programů 1) Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury a 2) Hudební věda a vznik nového oboru/programu – 3) Digitální kultura a kreativní průmysly.
Cílem je zkvalitnit a zefektivnit propojení výuky, výzkumu a praxe a tím posílit uplatnitelnost absolventů v praxi.
Potřeba projektu vychází jak z vnitřní dynamiky rozvoje uměnovědných oborů v rámci humanitních a společenských věd, tak z dynamiky rozvoje sektoru kulturních a kreativních průmyslů s jejich narůstající kulturní, hospodářskou a společenskou rolí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info