Project information

Project information
Interdisciplinary approach to study biological systems at the molecular level

Investor logo
Project Identification
LTC17076
Project Period
5/2017 - 3/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Projekt je zaměřen na integrativní inovační biofyzikální přístupy pro studium proteinů specificky rozpoznávajících sacharidy podílejících se na interakci hostitel-patogen a dále enzymů zapojených do biosyntézy glykokonjugátů. Studované téma je v souladu s akcí COST CA15126 zaměřením na vývoj nových metodologií a technologií, které mají pomoci posunout existující biofyzikální instrumentaci novými nejmodernějšími směry.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info