Project information
Vliv ošetření osiva plazmatem na prašnost mořeného osiva (TJ01000349)

Project Identification
TJ01000349
Project Period
1/2018 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
SEMO a.s.

Cílem projektu je sestavit zařízení na měření prašnosti mořeného osiva a snížit prašnost pomocí ošetření osiva plazmatem. Prašnost osiva je důležitým indikátorem podléhajícím příslušné normě. Proto jsme se rozhodli postavit takovéto zařízení na míru firmě Semo a.s, našemu aplikačnímu partnerovi. Kromě toho připravíme plazmový reaktor pro plazmovou úpravu semen před mořením za účelem snížit jejich prašnost. Tento plazmový reaktor se bude skládat z několika plazmových jednotek. Předmětem zkoumání vlivu plazmové úpravy na prašnost osiva budou následující druhy osiva: kukuřice, petržel, hrách a pšenice. Expoziční časy plazmové úpravy budou optimalizovány pro jednotlivé druhy osiva. Výstupem projektu bude zařízení na měření prašnosti a plazmový reaktor, postavený na míru dané aplikaci.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info