Project information

LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie

Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 (kod CEP: EF16_013/0001781)
Project Period
1/2017 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Institute of the Czech Language of the ASCR, v. v. i.
Charles University
University of West Bohemia in Pilsen

Projekt navazuje na běžící projekt LINDAT-Clarin, který koncipován jako český „uzel“ mezinárodní sítě Clarin (Common Language Resources and Technology Infrastructure). Centrum LINDAT-Clarin bude tedy v českém jazykovém prostředí zaměřeno na sběr jazykových dat a především jejich anotaci (tj. formální manuální, poloautomatickou a automatickou jazykovou analýzu). Sběr a anotace budou probíhat v takovém rozsahu, kvalitě a technologické přípravě (specifikace, schémata, formáty), která bude přímo využitelná jak v humanitní oblasti (jazykovědný a mezioborový výzkum, kde přirozený jazyk hraje podstatnou roli), tak i pro výzkum a vývoj v oblasti jazykových technologií za použití moderních statistických a hybridních metod. Náplň práce centra a jeho výsledky se dotýkají žady oborů – v humanitních vědách to jsou jazykověda obecná a jazykověda zabývající se konkrétními jazyky, zejména češtinou, dále překladatelství, lexikografie, sociolingvistika, částečně i obory příbuzné (psychologie, sociologie, knihovnictví, neurovědy, cognitive science) s významným přechodem do informatiky (computer science, computational linguistics), matematiky (statistika a pravděpodobnost) a elektrotechniky (zpracování akustického signálu).

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info