Project information

Project information
Laboratoryand Field Exercise Testr in the Long-Term Evaluation of Therapeutic Effect in Chronic Heart Failure Patients

Project Identification
IZ2658
Project Period
1/1995 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Využití laboratorních a terénních zátěžových testů (spiroergometrie, stanovení anaerobního prahu, test chůzí) při hodnocení zdravotního a funkčního stavu, preskripci pohybové léčby a sledování efektu terapie u osob s chronickým srdečním selháním.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info