Project information

Pracovní politika a řízení pracovního trhu v Československu 1945-1953 (pracovní síly)

Investor logo
Project Identification
GA18-10694S
Project Period
1/2018 - 6/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se zaměřuje na analýzu pracovní politiky a způsobů řízení pracovního trhu v letech 1945
–1953, která jsou charakterizována překonáváním důsledku okupace, výrazným úbytkem
pracovních sil v důsledku vysídlení německého obyvatelstva, zavádění socialistických reforem
včetně znárodnění a plánovaným hospodářstvím orientovaným zejména na prudký rozvoj
těžkého průmyslu. Prvním úkolem je identifikovat a popsat institucionální mocenské aktéry (
státní a stranické). Druhým cílem je analyzovat četné nástroje a opatření poválečné
pracovní politiky se zvláštním důrazem ne napětí mezi ideologickým nárokem a politickým
oportunismem. Třetím cílem je pomocí diskursivní analýzy porozumět proměnám vnímání práce,
coby společenského fenoménu v kontextu sociální reality konsolidující se komunistické diktatury
Primárním výstupem projektu bude knižní monografie.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info