Informace o projektu

Pracovní politika a řízení pracovního trhu v Československu 1945-1953 (pracovní síly)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-10694S
Období řešení
1/2018 - 6/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt se zaměřuje na analýzu pracovní politiky a způsobů řízení pracovního trhu v letech 1945
–1953, která jsou charakterizována překonáváním důsledku okupace, výrazným úbytkem
pracovních sil v důsledku vysídlení německého obyvatelstva, zavádění socialistických reforem
včetně znárodnění a plánovaným hospodářstvím orientovaným zejména na prudký rozvoj
těžkého průmyslu. Prvním úkolem je identifikovat a popsat institucionální mocenské aktéry (
státní a stranické). Druhým cílem je analyzovat četné nástroje a opatření poválečné
pracovní politiky se zvláštním důrazem ne napětí mezi ideologickým nárokem a politickým
oportunismem. Třetím cílem je pomocí diskursivní analýzy porozumět proměnám vnímání práce,
coby společenského fenoménu v kontextu sociální reality konsolidující se komunistické diktatury
Primárním výstupem projektu bude knižní monografie.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info