Project information

Enanatioselectivita současných chirálních conazolových fungicidů

Project Identification
GA18-14926Y (kod CEP: GJ18-14926Y)
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je získat komplexní data o roli enantioselektivity v chování a efektech široce používaných chirálních konazolových fungicidů (CKF) a doplnit poznatky o dopadu enantioselektivity na životní prostředí obecně. Výstupy projektu jsou užitečné pro regulační orgány při vytváření lepších regulačních opatření pro chirální pesticidy v budoucnu i pro agrochemický průmysl v budoucím směrování oblasti výzkumu a vývoje chirálních produktů. Specifické cíle zahrnují 1) vytvoření metody pro analýzu CKF, 2) identifikace enantioselektivity v abiotických procesech (sorpce) a jejich příčiny, 3) identifikace enantioselektivity v biologické degradaci CKF a faktorů zodpovědné za směr a příčiny preferenční degradace jednoho z enantiomerů, 4) charakterizace enantioselektivity v toxicitě a biologickém přijmu, 5) predikce významnosti enantioselektivity v procesech životního prostředí spárováním dat ze sorpčních, akumulačních a toxikologických experimentů.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info