Project information
Vlivu rozvodu na intenzitu mezigenerační péče (DIVCARE)

Project Identification
MUNI/E/1313/2017
Project Period
12/2017 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je dokončení druhého kola revizí článku pro časopis Advances in Life Course Research, úspěšné dokončení recenzního řízení a přijetí článku k publikaci. Článek (ve verzi rukopisu, poslední resubmitovaná verze je přiložena) vznikl jako dílčí výstup již ukončeného projektu GAČR "Přetížená role: prarodiče v době aktivního stárnutí" (GA13-34958S), kvůli extrémně dlouhému recenznímu řízení ale stále ještě není přijat k publikaci, editor podle zprávy z 30. října (taktéž přiložena) požaduje další úpravy. Podstatou těchto změn má být zejména úprava a doplnění statistické práce s daty. Jde o požadavky splnitelné, nicméně časově náročné, protože bude - mimo jiné - potřeba doplnit datovou matici o další údaje, odhadnout další statistické modely a doplnit nové výsledky do textu.
Věcně článek ukazuje, jak se s rostoucí mírou rozvodovosti zmírňují negativní důsledky rozvodu na mezigenerační vztahy.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info