Informace o projektu

Informace o projektu
Vlivu rozvodu na intenzitu mezigenerační péče (DIVCARE)

Kód projektu
MUNI/E/1313/2017
Období řešení
12/2017 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je dokončení druhého kola revizí článku pro časopis Advances in Life Course Research, úspěšné dokončení recenzního řízení a přijetí článku k publikaci. Článek (ve verzi rukopisu, poslední resubmitovaná verze je přiložena) vznikl jako dílčí výstup již ukončeného projektu GAČR "Přetížená role: prarodiče v době aktivního stárnutí" (GA13-34958S), kvůli extrémně dlouhému recenznímu řízení ale stále ještě není přijat k publikaci, editor podle zprávy z 30. října (taktéž přiložena) požaduje další úpravy. Podstatou těchto změn má být zejména úprava a doplnění statistické práce s daty. Jde o požadavky splnitelné, nicméně časově náročné, protože bude - mimo jiné - potřeba doplnit datovou matici o další údaje, odhadnout další statistické modely a doplnit nové výsledky do textu.
Věcně článek ukazuje, jak se s rostoucí mírou rozvodovosti zmírňují negativní důsledky rozvodu na mezigenerační vztahy.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info