Project information

Nový kurz Introduction to Linear Models (IntroLM)

Project Identification
MUNI/FR/0898/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je zavedení předmětu "Introduction to linear models." Kurz bude vyučován v angličtině v rámci českého studijního programu. Cílem kurzu je seznámit studenty s lineárním statistickým modelem a jeho variantami. Kurz bude klást důraz porozumění logice modelu, na praktické uplatnění těchto znalostí a na správnou interpretaci výsledků modelu. Studenti se naučí uplatňovat teoretické znalosti při řešení praktických problémů a zdokonalí se v akademickém psaní v angličtině.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info