Project information
Rozšíření nabídky statistických kurzů v doktorském studiu na katedře psychologie

Project Identification
MUNI/FR/0951/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem skupiny pracovníků a doktorandů katedry psychologie FSS MU je zvýšit kvalitu výuky statistické analýzy dat na doktorském stupni studia. Vytvoříme nový kurz, v jehož rámci se během obou semestrů roku 2018 uskuteční dvě blokové výuky dvou různých témat (celkem tedy čtyři témata). Výstupem projektu budou nachystané prezentace, studijní materiály a další zdroje včetně cvičných dat, s jejichž pomocí budou moci v budoucnu výuku zopakovat i interní doktorandi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info