Project information
Inovace studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek analýzou kožně galvanického odporu jako indikátoru stresu v sebeobranných modelových situacích. (STRESASEBS)

Project Identification
MUNI/FR/1254/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem projektu je inovace oboru Aplikované sportovní edukace bezpečnostních složek se zaměřením na sebeobranu a osobní bezpečnost prostřednictvím technického vybavení pro měření akutního stresu v sebeobranných situacích. Zařízení pro měření kožně galvanického odporu (GSR) bude využíváno v průběhu výuky pro zpětnou vazbu o aktuální úrovni stresu v sebeobranných modelech s přímými implikacemi do teorie sebeobrany v oblasti rozhodovacího procesu a reakční schopnosti obránce pod vlivem stresu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info