Project information

Project information
Vliv systematizace elementů daňového zatížení, sociálních odvodů a sociální politiky na společenský blahobyt

Project Identification
MUNI/A/1139/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt bude navazovat na dlouhodobý výzkum navrhovatele v oblasti daňové zátěže a jejího vlivu na ekonomiku. Jedná se zejména o poslední řešené projekty s názvy "Návrh změn v oblasti daňového zákonodárství v České republice" (MUNI/A/1055/2015) a "Modelování daňového systému se stínovou ekonomikou v rámci DSGE" (MUNI/A/1076/2016). Vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že jedním z nejvýraznějších problémů české ekonomiky v daňové oblasti je vedle efektivity výběru daní zejména daňové zatížení práce, je cílem předloženého projektu zjištění vlivů těch aspektů daňové zátěže, které se k výrobnímu faktoru práce váží, na produktivitu práce, ekonomický růst a životní úroveň. Využity budou standardní kvantitativní metody, včetně DSGE, a datová základna, která byla postupně vytvářena v rámci řešení předchozích projektů podpořených z prostředků GA MU, jako např. aktuální index WTI.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info