Project information
Novelizace databáze výukových jednotek ve studijnímn oboru otorinolaryngologie se zaměřením na případ orientovanou výuku

Project Identification
MUNI/FR/1232/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem navrhovaného projektu je modernizace a zkvalitnění výuky studentů, V první fázi projektu byly modernizovány učební texty pro studenty. Druhá fáze je zaměřena na případ orientovanou výuku: 1/ vytvoření edukačních materiálů a fotodatabáze základních nozologických jednotek v otorinolaryngologii; 2/ vytvoření videodatabáze základních vyšetřovacích metod a chirurgických postupů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info