Project information

Etiopatogenetické aspekty, diagnostika a léčba vybraných onemocnění dutiny ústní

Návrh zastřešuje problematiku výzkumu etiopatogeneze vybraných onemocnění dutiny ústní, jejich diagnostiky a léčby s využitím moderních mikrobiologických, molekulárně-biologických, zobrazovacích metod i klinických přístupů.
V rámci řešení projektu budeme navazovat na naše předchozí výsledky a vybraná témata budou relevantní těmto základním potřebám.

Publications