Project information

Vylepšení anglického překladu učebnice "Matematika drsně a svižně"

Project Identification
MUNI/FR/1116/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V rámci projektu bude pročten a vylepšen text anglického překladu rozšířené verze původního českého učebního textu pro výuku matematiky napříč MU, Matematika drsně a svižně. Jedná se především o korekturní čtení a drobné obsahové a jazykové úpravy již existujícího textu. Co se týče obsahových úprav, bude se jednat mimo jiné o sjednocení kódu výpočetních ukázek v knize a doplnění podpůrných příkladů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info