Project information

Project information
Nové experimenty pro výuku a popularizaci fyziky na Přírodovědecké fakultě MU (Fyzikální experimenty)

Project Identification
MUNI/FR/1111/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je pořídit vybavení pro nové optické a akustické experimenty, které budou využity ve výuce předmětů Zajímavá fyzika a Moderní experimentální metody C, což umožní výraznou inovaci těchto předmětů.

Díky novým pomůckám a přístrojům bude rovněž moci být vypsána řada nových témat experimentálních bakalářských a diplomových prací, z čehož budou profitovat studenti v bakalářském i navazujícím studijním programu fyziky. Experimenty se využijí i při popularizaci fyziky na fakultě.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info