Project information
Inovace předmětu Řecká literatura středověku a novověku (Řecká literatura inovace)

Project Identification
MUNI/FR/1022/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem je inovovat předmět Řecká literatura středověku a novověku, primárně určený pro obor Mediteránní studia, a otevřít jej širšímu publiku. Kurz se změní z přehledových přednášek na sérii seminářů, věnovaných pokaždé jednomu významnému celku (dílu, autorovi, příp. žánru - pro potřeby předmětu vznikne chrestomatie v češtině). Pro výběr témat bude rozhodující jejich přesah mimo byzantskou či novořeckou literaturu. Jako výstup kurzu studentky a studenti zpracují esej na jedno z probíraných témat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info