Project information

Project information
Podpora výzkumu studentů v oblasti mechanismů transformací chemických látek v roce 2018

Project Identification
MUNI/A/1273/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt specifického výzkumu přispěje k rozvoji studentů PřF MU, především doktorského studia programů Chemie a Biologie, kteří realizují svůj výzkum pod vedením pracovníků centra RECETOX PřF MU, ale i dalších motivovaných Mgr či Bc studentů. Zapojení studentů umožní získat nové vědecké poznatky v oblastech proteinového inženýrství, enzymových transformací, mikrofluidiky, fotochemických transformací a také supramolekulární chemie a možností jejich využití. Kromě výzkumu projekt podpoří zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (zejména podpora účasti a prezentací na konferencích, letních školách, workshopech apod). Výstupy z projektu budou především publikace v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a také realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info