Project information

Raně byzantská populace lokality Priniatikos Pyrgos (Kréta) (Byzantká populace)

Project Identification
MUNI/21/KLO/2018
Project Period
2/2018 - 11/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Výzkum lokality Priniatikos Pyrgos je dlouhodobým projektem financovaným z mnoha různorodých zdrojů. V současnosti pracujeme společně s Institutem věd pro studium člověka maxe Plancka v Jeně na analýzách izotopů kosmogenních prvků, které jsou klíčové pro rekonstrukci stravovacích zvyklostí, původu a přesného datování tamní, tehdejší society. Jedná se o vůbec první podobně analyzovaný soubor z 8. století z jižní Egeidy, což nás řadí mezi ty, kteří dnes určují obor. Již předběžné analýzy prokázaly důležitost tohoto vzorku (např. bylo prokázáno DNA bakterie lepry, strava bohatá na proso a chudá na proteiny ad.). Tyto analýzy jsou finančně zajištěny institutem Maxe Planka, kde jsou také realizovány. V rámci tohoto návrhu žádám pouze o zajištění nákladů na cestovné, dohotovení publikační dokumentace a editaci anglického textu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info