Project information
Media Literacy: nový kurz mediální gramotnosti v angličtině s e-learningovou oporou (MedLit)

Project Identification
MUNI/FR/0934/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je vytvoření nového komplexního kurzu s e-learningovou podporou v AJ, jenž může být vedlejší oporou i pro vybrané předměty a workshopy na FSS a CJV. Kurz nabídne vedle teoretických základů také sadu praktických úkolů týkajících se aktuálních témat mediální gramotnosti, např. fake news; mediální obraz migrace; zobrazování žen a mužů v reklamách. Přidanými hodnotami jsou: interdisciplinarita, víceúčelovost využití, rozvoj kritického myšlení a cizojazyčných dovedností.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info