Project information
Modulární distribuovaná robotická platforma

Project Identification
MUNI/FR/0970/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je připravit předmět zabývající se návrhem, vývojem a implementací elemantárních distribuovaných robotických platforem. V rámci projektu budou vyhledány a zpracovány informace o postupech výroby robotických platforem vhodných pro zařazení do výuky a na základě toho budou připraveny odpovídající výukové materiály. Výukové materiály předmětu budou validovány pomocí realizace prototypové distribuované robotické platformy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info