Project information
Vytvoření učebního textu "Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU"

Project Identification
MUNI/FR/1120/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt bude zaměřen na vytvoření učebního textu "Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU" v elektronické formě. Text bude určen jako základní studijní materiál pro studenty českých magisterských studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info