Project information

The hypoxyradiotherapy and Californium-252 in the pre-operative treatment of the rectum carcinoma

Project Identification
IZ2936
Project Period
1/1995 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Studium významu krátkodobé aplikace vysokých dávek záření v akutní hypoxii a neutronového záření Cf- 252 v předoperační radioterapii rakoviny konečníku pro snížení lokálních recidiv a metastáz v pánvi inaktivací hypoxické frakce buněk v nádoru.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info