Project information

Project information
Základy tlumočnické praxe v ČZJ

Project Identification
MUNI/FR/1302/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Support Centre for Students with Special Needs

Nový předmět Základy tlumočnické praxe v ČZJ naváže na předmět Úvod do tlumočení znakových jazyků, který byl více zaměřený na teoretickou stránku tlumočení. Nový předmět vyučovaný přímo tlumočníky znakového jazyka nabídne studentům z větší části praktické procvičování tlumočení češtiny a českého znakového jazyka.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info