Project information

Tvorba profesního portfolia (Portfolio)

Project Identification
MUNI/FR/0872/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je zaměřen na založení volitelného předmětu Tvorba profesního portfolia pro studenty oborů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Projekt reaguje na potřeby nově akreditovaných studijních programů se zřetelem k rozvoji reflektivních dovedností. Cílem projektu je pomoci studentům vytvořit jejich portfolia, která představují nedílnou součást státní závěrečné zkoušky a současně se stávají významným prostředkem jejich profesního rozvoje.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info