Project information

Rozvoj činnosti nové kanceláře International Support Office (ISO)

Project Identification
ROZV/07/2018
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

V souvislosti se vznikem kanceláře na podporu zaměstnávání a integrace cizinců International Support Office (ISO) v r. 2017 na RMU a očekávánému nárůstu zahraničních pracovníků vyvstává potřeba inovovat a dále rozšiřovat činnost kanceláře. Vzhledem ke vnímání internacionalizace, jako jedné z prioritních oblastí rozvoje univerzity se zajišťování intenzivnější podpory cizinců jde o další logický krok k prohloubení mezinárodního postavení MU. Existence samostatné kanceláře na podporu integrace cizinců je v rámci ČR zcela ojedinělou iniciativou, která si již během své krátké existence vysloužila pozitivní ohlasy ze strany zahraničních akademiků, vědců a administrativních pracovníků. Činnost ISO významně přispívá k Employer brand Masarykovy univerzity jako zaměstnavatele schopného kvalitně zajistit působení zahraničních odborníků ve vlastních řadách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info