Project information

Rozšíření multimediálních výukových aplikací (výukové video)

Project Identification
MUNI/FR/1226/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V rámci tohoto projektu plánujeme ke zlepšení názorné a konkrétní představě studenta o dané problematice vytvoření souboru 11 krátkých 5-10 minutových videí s tématy z jednotlivých neurochirurgických sub specializací. Na tomto projektu rozšíření výukových aplikací zavedením nového souboru videí do výuky se mimo uvedená zaměstnance neurochirurgické kliniky LF MU bude podílet i odborný pracovník se specializací na tvorbu výukových materiálů pro potřeby výuky na LF Masarykovy univerzity.