Project information

Project information
Rozšíření multimediálních výukových aplikací (výukové video)

Project Identification
MUNI/FR/1226/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V rámci tohoto projektu plánujeme ke zlepšení názorné a konkrétní představě studenta o dané problematice vytvoření souboru 11 krátkých 5-10 minutových videí s tématy z jednotlivých neurochirurgických sub specializací. Na tomto projektu rozšíření výukových aplikací zavedením nového souboru videí do výuky se mimo uvedená zaměstnance neurochirurgické kliniky LF MU bude podílet i odborný pracovník se specializací na tvorbu výukových materiálů pro potřeby výuky na LF Masarykovy univerzity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info